Selecteer een pagina

Tomas Leijen

Tomas Leijen (1996) is dramaturg bij verschillende culturele en maatschappelijke instellingen.

Als dramaturg heeft hij zich gespecialiseerd in voorstellingen en performances die een verbinding maken tussen verschillende kunstdisciplines en/of het sociale domein. Daarin staan voor hem co-creatie, interdisciplinariteit en de relatie met het publiek centraal. Hij onderscheidt zich door de focus die hij legt op het belang van de context waarin een voorstelling wordt getoond en gemaakt. Daarnaast zoekt hij ook naar de koppeling met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Kunst zorgt ervoor dat we de wereld kunnen zien zoals ze is: meervormig en complex. Begrippen, ideeën en mensen hoeven niet gereduceerd te worden tot één ding, maar kunnen verschillende dingen tegelijk zijn. Theater is volgens hem een kunstvorm die ontstaat in relatie met de toeschouwer. Als je daar vanuit gaat en dat belangrijk maakt, ontstaan er nieuwe vormen die niet aan één discipline vastzitten. Door dat te doen bevraagt theater niet alleen haar eigen kaders, maar omarmt het ook wat er plaats vindt op de ‘grens’ tussen kunst en samenleving.